SONGS LYRICS

வருகைப் பாடல்கள்

 

1
அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே
2
அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ
3
அமைதியை தருவது ஆலயம்
4
அழைக்கிறார் யேசு ஆண்டவர்
5
அணியணியாய் வாருங்கள்
6
அன்பைக் கொண்டாடுவோம்
7
ஆலயத்தில் நாம் நுழைகையிலே
8
ஆனந்தமாக ஆண்டவர் வீட்டிற்கு
9
ஆண்டவர் வழியை ஆயத்தம் செய்வோம்
10
இறைவனைத் தேடும் இதயங்களே
11
இயேசுவின் சன்நிதியில் இணைவோம்
12
இறைமக்களாக மகிழ்ந்து வருகின்ற
13
இறைவன் படைத்த நாளில்
14
இரவினில் தவித்திட்ட வேளையிலே
15
இறைவனுள் புகழ்பாட
16
இசையொன்று இசைக்கின்றேன்
17
இறைவன் திருமுன் உலகம் படைப்போம்
18
உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள்
19
உன் நினைவில் சங்கமிக்கும் என் இதயம்
20
என்னை அழைத்தார் இறைவன்
21
எங்கே இருவர் மூவர் என் பெயரால்
22
கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும்
23
கல்வாரித் தென்றலே வா
24
காலத்தில் கடவுள் புன்னகைத்தார்
25
காலை இளங்கதிரே
26
சங்கமம் இனிய சங்கமம்
27
சக்தியானவா ஜீவநாயகா
28
சுமை சுமந்து சோர்ந்திருப்போரே
29
தலைவா உனை வணங்க
30
தமிழால் உன் புகழ் பாடி
31
திருப்பலீப் பீடம் குருவுடன் செல்வோம்
32
திருக்குலமே எழுந்திடுக அருள் பொலியும்
33
தேவனின் ஆலயம் நுழைந்திடுவோம்
34
பலியிலே கலந்திட வேண்டி நின்றேன்
35
பலிப்பீடம் வரும் குருவோ
36
புது யுகம் புலர்ந்தது புது இனம்
37
புது வாழ்வு புலரவேண்டும் வார்த்தை
38
புதுமை தேடுகின்ற இதயங்களே
39
புதிய பாதையில் புறப்பட்டுச் செல்வோம்
40
பூஜைக்கு மலராய் ஆகிட வந்தோம்
41
மகிழ்வினை விதைத்திட மனங்களை
42
முத்தமிழ் தலைவன் மூவொரு இறைவன்
43
யாரிடம் செல்வோம் இறைவா
44
யேசுவில் இணைந்திட இறைமையில்
45
வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா
46
வாருங்கள் அன்பு மாந்தரே
47
வாருங்கள் இறைமக்களே கடல் அலையென
48
விடுதலை ராகங்கள் விடியலின் கீதங்கள்
49
ஜீவன் நாடும் உனது அருளே
50
ஞானஸ்நானத்தின் வழியாக

தியானப் பாடல்கள்

1
அமைதியின் தூதனாய்
2
அன்பு என்பது வல்லமை
3
அன்புக்குப் பாடல் பாடுவேன்
4
அமைதியின் தெய்வமே இறைவா
5
அமைதி தேடி அலையும் நெஞ்சமே
6
அம்மை அப்பன் உந்தன் அன்பே – நிரந்தரம்
7
அன்பே என்றானவா
8
அன்பும் நட்பும் எங்குள்ளதோ
9
அன்பு என்ற பெயர் கொண்டோனே
10
அப்பா நான் தவறு செய்தேன்
11
அனைத்தையும் படைத்த தந்தையின் அன்பே
12
அன்பும் தயவும் என் வாழ்நாளெல்லாம்
13
ஆண்டவரே நீர் எவ்வளவோ பெரியவர்
14
ஆண்டவரைப் புகழ்வது நல்லது
15
ஆண்டவரே உம்மை நோக்கி
16
ஆண்டவரே என்னை வழிநடத்து
17
ஆண்டவரை நான் போற்றிடுவேன்
18
ஆண்டவர்க்கு அஞ்சி நடப்போர்மீது
19
ஆண்டவர் எனதாயன்
20
இயேசுவே உந்தன் வார்த்தையால்
21
இறை தரும் கொடையே மீட்பு
22
இயேசுவே என் இறைவா
23
இயேசு நாமம் பாடப்பாட
24
இறைவா உன் இல்லத்திலே
25
இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன்
26
இசையொன்று இசைக்கின்றேன்
27
இறைவா எனக்கு நீதான் வேண்டும்
28
இறைவா என்னிறைவா உன்னில்
29
இயேசுவே எனக்கொரு ஆசை
30
இறைவா என் இறைவா உன்னில்
31
உன் திருயாழில் என் இறைவா
32
உன்னை நம்பி வாழும் போது
33
உன்னைப் பார்க்க நான் துடிக்கின்றேன்
34
உன் தீபம் நான் உனக்காக எரிகின்றேன்
35
உன்னத தேவனவர் நம்மை
36
உயர்ந்த அன்பு எது
37
உண்மை இறைவா உன்னைக்காணத் துடித்தேன்
38
உன் நினைவில் சங்கமிக்கும் என் இதயம்
39
உம் சிறகுகள் நிழலில் என்நாளும்
40
என் வாழ்வின் யேசுவே எந்நாளும் இங்கே
41
என் தெய்வமே என்னை மீட்க வாருமே
42
என் ஆன்மா இறைவனையே
43
என் தேடல் நீ என் தெய்வமே
44
என் ஆயன் என் ஆண்டவர்
45
என்னில் வாழ்ந்திடும் யேசுவே
46
என் வாழ்வின் இராகம் நீ இயேசுவே
47
என் இயேசுவே உன்னை நான்
48
என்னை அழைத்தார் இறைவன்
49
என் ஆன்மா இறைவனையே
50
என்னே இறைவா உம் பெயர் மகிமை
51
எம்மை உமது கருவியாய் மாற்றிடு தேவா
52
என்னை இழந்தேன் உன்னில் கலந்தேன்
53
என் ஆன்மா ஆண்டவரை ஏற்றிப் போற்றிடுதே
54
என் உரிமைச் சொத்தான இறைவா
55
ஏது பயம் இறைவா
56
ஒவ்வொரு மனிதனும் என் நண்பன்
57
ஒரு கோடி பாடல்கள் நான் பாடுவேன்
58
ஒரு வரம் நான் கேட்கின்றேன்
59
ஓரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க
60
ஓருவர்மீது ஒருவர் அன்பு கொண்டிந்தால்
61
ஓ இதயமே நிம்மதியின் சன்னிதியில்
62
கடவுளின் வார்த்தை உயிருள்ளது
63
கலங்காதே என் நெஞ்சமே
64
காத்திருந்தோம் காத்திருந்தோம் தெய்வமே
65
சம்மதமே இறைவா சம்மதமே தலைவா-உன்
66
தனியாக நின்றேன் துணையாக வந்தாய்
67
தந்தாய் உன் சந்நிதியில் தாழ்பணிய வேண்டும்
68
திசை தெரியாத குயில் நான்
69
திருப்பாதம் நம்பி வந்தேன்
70
தேவா எந்தன் நாவில் ஆடும் பாடலாக வா
71
நல்ல இதயம் ஒன்று தா
72
நான் தேடும் நோக்கங்களை
73
நான் தேடினேன் என் இயேசுவே
74
நீயே துணை எந்தன் இறை யேசுநாதா
75
நீ எந்தன் பாறை என் அரணான யேசுவே
76
நீர் தேடும் மான் போல்
77
நீயே எமது வழி
78
நீ செய்த நன்மை நினைக்கின்றேன்
79
நெஞ்சே நீ போற்றிடு
80
பயன்படுத்தும் இறைவா
81
பணிகள் புரிய வந்தார்
82
பார்வை பெற வேண்டும் – நான்
83
போற்றுவேன் ஆண்டவா உம்மை
84
மறைக்க முடியுமா இறைவா
85
மலர்ந்திட வேண்டும் இறையரசு
86
யாரிடம் செல்வோம் இறைவா
87
யாருக்கு நிம்மதி வேண்டும்
88
யேசுவே என்னுடன் நீ பேசு
89
யேசு ராஜாவே உம்மை தேடி வந்தோமே
90
யேசுவின் அன்பை மறந்திடுவாயோ
91
வான் படைகளின் ஆண்டவரே
92
விழுவதுதான் வாழ்வின் நியதி
93
ஜீவன் நாடும் உனது அருளே

காணிக்கைப் பாடல்கள்

 

1
அன்பின் பலியாய் ஏற்பாய்
2
அன்பை உமக்கே காணிக்கையாய்
3
அற்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே
4
அடியோர் யாம் தரும் காணிக்கையை
5
அர்ப்பணப் பூ நானாக உன்னிடம் வந்தேன்
6
இதயம் மகிழ்ந்து இறையுன் பாதம்
7
இதய காணிக்கை இரவாத காணிக்கை
8
இதயம் பாடும் இனிய பாடல்
9
இறைவா படைக்கின்றேன்
10
உந்தன் பாதம் பணிந்து நான்
11
உள்ளம் மகிழ்கின்றோம்
12
உள்ளதை தந்தேன் இறைவா
13
உழைப்பைக் கொடுத்தோமே
14
என்னையே முழுவதும்
15
எல்லாம் உன் அருளே இறைவா
16
எதை நான் தருவேன் இறைவா
17
என் யேசு என்னைக் கேட்கின்றார்
18
எல்லாம் தருகின்றேன்
19
எல்லையில்லா அன்பிலே
20
எல்லாம் உமக்காக
21
ஏற்றுக் கொள்வீரே தேவா
22
கரம் விரித்து காணிக்கை எடுத்து
23
கருணையே இறைவா உன்
24
கன்னித் தமிழ் சந்தம் எடுத்து
25
கரங்கள் ஏந்தும் காணிக்கை
26
கன்னிமரி பாலகனே
26
கன்னிமரி பாலகனே
27
காணிக்கை தந்தேன் இறைவா
28
காணிக்கை நேரமிது
29
காணிக்கை தர வந்தோம்
30
காணிக்கை தந்தோம் கர்த்தாவே
31
உள்ளம் மகிழ்கின்றோம்
32
காணிக்கைப் பொருளாய் வருகின்றேன்
33
காணிக்கை ஏந்தி கருணையின் தெய்வமே
34
காணிக்கை தருகின்றோம்
35
காணிக்கை தரவந்தோம்
36
கையேந்தி கேட்கின்றேன் இறைவா
37
சொல்லால் எல்லாம் செய்தவனே
38
தன்னை ஈந்து மண்ணை மீட்ட
39
தந்திட்ட பொருட்கள் யாவையும் எடுத்து
40
தன்னையே தந்த தெய்வத்திற்கு
41
தந்தாய் உன் சந்நிதியில்
42
தந்திட வருகின்றேன் நிறைவாய்
43
திருவே திருப்பலி பொருள்தனையே
44
திருப்பலியில் என்னைத் தந்திடுவேன்
45
தெய்வீகப் பலியில் உறவாடும் தெய்வமே
46
நான் பலியாக வந்தேன்
47
நெஞ்சம் கசிந்துருகி நேரில் வருகின்றேன்
48
படைத்ததெல்லாம் தரவந்தோம்
49
பொன்னும் பொருளும் இல்லை
50
வாழ்வைப் பலியாய் மாற்ற வந்தேன்
51
விடியலின் கீதத்தில்
52
வேண்டுதல் யாவையும் கேட்டருள்வாய்

திருவிருந்துப் பாடல்கள்

 

1
அகழ்ந்திடுவார் தம்மை என்றும்
2
அன்போடு எமை ஆள வருந்தேவனே
3
அன்பு மனங்கள் வாழ்க
4
அன்பில் விளைந்த அமுதமே
5
அன்பே என்றானவா என் எண்ண நிறைவானவா
6
அழகான பாடல் ஒன்று
7
அருள் வடிவே ஆனந்தமே
8
ஆனந்த மழையில் நானிலம் மகிழ
9
இதயம் திறந்து பாடுகின்றேன்
10
இதய வேந்தனே என்னில் எழுந்து வா
11
வசந்தராகம் பாடுவோம்
12
இதய தாகம் இருப்பார் வருக
13
இன்றும் என்றும் திருநாளாம்
14
இயற்கையில் உறைந்திடும்
15
இருப்பதெல்லாம் தந்துவிட்டால்
16
இன்பம் பொங்கும் நாளினிலே
17
இறைவனின் வானக விருந்து தந்தார்
18
இயேசு நம் ஆண்டவர் உலகில் வந்தார்
19
இதை என் நினைவாய்ச் செய்ய மாட்டாயா
20
இதய வேந்தனே என்னில் எழுந்து வா
21
உணவு வடிவத்தில் அன்பு
22
என் தேடல் நீ என் தெய்வமே
23
என் யேசுவே உனை நான்
24
என் இதய தெய்வமே என்னில் எழுந்து வா
25
எந்தன் இதய இனிய வேந்தன்
26
எத்தனை காலம் உனக்காக நான்
27
என்னில் வாழ்ந்திடும் யேசுவே
28
என்னில் ஒன்றாக எந்தன் நல் தேவன்
29
என்றும் வாழும் சொந்தம் உண்டு
30
ஒருவார்த்தை சொன்னால் போதுமே
31
ஓருநாளும் அழியாத உறவென்னிலே
32
ஓ யேசுவே நான் பாடுவேன்
33
ஒவ்வொரு பகிர்வும் புனித வியாழனாம்
34
ஒரு நிமிடம் உன் அருகினில் இருக்க
35
களங்கமில்லா ஒளியே
36
கடல் நோக்கி நதிகள் பாயும்
37
கல் மனம் கரைய கண்களும் பனிக்க
38
கடலில் கரையும் நதிபோல்
39
குறையாத அன்பு கடல் போல வந்து
40
கொண்டாடுவோம் திருவிருந்து
41
செந்தமிழில் உந்தன் புகழ் எழுதி
42
தியாகத் தருவே திருவிருந்தே
43
தெய்வ தரிசனம் தேடும் மனம்
44
தேடும் அன்பு தெய்வம்
45
தேவா எந்தன் நாவில் ஆடும் பாடலாக வா
46
தேவன் என்னைத் தேடி வரும் நேரம்
47
நற்கருணைப் பந்தியிலே அமர்ந்திடுவோம் வாரீர்
48
நெஞ்சமென்னும் ஆலயத்தில் வரவேண்டும் இறைவா
49
புதிய உறவு இந்த விருந்திலே
50
பொன்மாலை நேரம் பூந்தென்றல் காற்றில்
51
முத்தமிழ் தலைவன் மூவொரு இறைவன்
52
யேசுவே என் ராஜனே
53
வழி காட்டும் என் தெய்வமே துணையாக எனில் வாருமே
54
வசந்தராகம் பாடுவோம் இந்த புனிதமான விருந்தினில்
55
வாழ்வினை வழங்கிடும் வள்ளலே
56
வானக அப்பமே வர வேண்டும்
57
வாழும் தேவன் வருவான்
58
வானிலே அரசுகொண்ட
59
விண்ணக விருந்தே வா

நன்றிப் பாடல்கள்

 

1
அழகான பாடலொன்று
2
ஆயிரம் நன்றி சொல்வேன்
3
ஆயிரம் துதிப்பாடல்
4
இயேசு நாமம் பாடப்பாட
5
இதழால் நன்றி சொன்னால்
6
இதய ராகம் கோடி
7
இறைவனின் ஆவி
8
இறைவனின் அருள்நிறை குடும்பம்
9
இதுவரை செய்த செயல்களுக்காக
10
உம்மை வாழ்த்துவோம்
11
உலகிற்கு ஒளியாய்
12
என் உள்ளம் கவி ஒன்று பாடும்
13
எந்தன் இதய கானம்
14
எனதுள்ளம் எழுந்து
15
என்னைப் பெயர் சொல்லி அழைத்த தெய்வமே
16
ஒரு பாடல் நான்
17
ஒரு கோடி பாடல்கள்
18
செந்தமிழில் உந்தன்
19
நல்லாசிகள் கூறவந்திடுவீர்
20
நன்றி சொல்ல எனக்கு
21
நன்றி உமக்கே நன்றி
22
நன்றி நன்றி நல்ல தேவனே
23
நன்றி சொல்லி பாடுவோம்
24
நான் அகமகிழ்வேன்
25
நீ செய்த நன்மைகள்
26
வல்ல தேவா ஆசி கூற
27
வாழும் தேவன் வருவான்
28
வெள்ளிச் சுரங்களின்

மாதா பாடல்கள்

 

1
அம்மா அம்மா அன்பான மரியே
2
அம்மா என்று அழைத்தால்
3
அம்மா வாழ்க மரியே
4
அலை துள்ளி விளையாடுதே
5
அருள் நிறை மாமரியே
6
அருள் வேண்டும் மரியன்னையே
7
அலை கடல் ஒளிர் மீனே
8
அழகின் முழுமையே தாயே
9
அன்னை மாமரி எங்கள் அன்பின் தாய்மரி
10
அடைக்கலமே அடைக்கலமே தாயே
11
அம்மா உந்தன் அன்பினிலே
12
அருள் நிறை மரியே வாழ்க
13
அம்மா அம்மா அன்பின் வடிவம் நீதானம்மா
14
அன்னைக்குக் கரம் குவிப்போம்
15
அன்னையே அம்மா மரியே
16
இறைவனின் தாயே
17
இறைவனின் தாயே இதயத்தில் நீயே
18
இனிய உன் நாமம் ஓதிடல் தினமே
19
ஈழத்தமிழ் மாதா இங்கே வாழ இயலாதா
20
என் ஆன்மா இறைவனையே
21
ஓ அன்னையே உன் பிள்ளை நான் அல்லவோ
22
பாதம் பணிந்தோம் தாயே
23
பார்போற்றும் அன்னையே உன் திருவிழா
24
புது வாழ்வினைக் காட்டும்
25
மருத மடு மாதாவே
26
மரியன்னை புகழ் நாமம் தினம் பாடுவோம்
27
மாமரியே எங்கள்
28
மாசில்லாக் கன்னியே மாதாவே உம்மேல்
29
மாதாவே துணை நிரே உம்மை
30
மாமறை புகழும் மரியென்னும் மலரே
31
மீட்பின் அன்னை நம் அன்னை
32
மீட்பின் அன்னையே போற்றுகின்றோம்
33
வங்கக் கடல் கண்டெடுத்த நிலவோ
34
வந்தோம் உம் மைந்தர் கூடி
35
வன்னித் திருப்பதியிலே
36
வியாகுல மா மரியே

எழுச்சிப் பாடல்கள்

 

1
அடிமை நான் ஆண்டவரே
2
அக்கினி நெருப்பாய் இறங்கி வாரும்
3
அத்திமரம் துளிர்விடாமல் போனாலும்
4
அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி
5
அதிகாலை நேரம்
6
அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி
7
அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கிவிடும்
8
அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
9
அப்பா உம்மை நேசிக்கிறேன்
10
அப்பா நான் உம்மைப் பார்க்கிறேன்
11
அப்பா பிதாவே அன்பான தேவா
12
அப்பா வீட்டில் எப்போதும் சந்தோஸமே
13
அழிந்து போகின்ற ஆத்துமாக்களை
14
அறுவடையோ மிகுதி
15
அனைத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல் உள்ளவரே
16
அன்பு கூருவேன் இன்னும் அதிகமாய்
17
அன்பின் தெய்வம் இயேசு ஆறுதல் தருபவர்
18
அன்பே என் இயேசுவே ஆருயிரே
19
அன்பே கல்வாரி அன்பே
20
அமர்ந்திருப்பேன் அருகினிலே
21
ஆகாதது எதுவுமில்லை
22
ஆட்கொண்ட தெய்வம் திருப்பாதம் அமர்ந்து
23
ஆண்டவர் எனக்காய் யாவையும்
24
ஆண்டவர் படைத்த வெற்றியின் நாளிது
25
ஆண்டவரை எக்காலமும் போற்றிடுவேன்
26
ஆண்டவரே உம் பாதம் சரணடைந்தேன்
27
ஆரவாரம் ஆர்ப்பாட்டம் அப்பா சந்நிதியில்
28
ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்
29
ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம்
30
ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே
31
ஆவியானவரே அன்பு நேசரே
32
ஆளுகை செய்யும் ஆவியானவரே
33
ஆறுதலின் தெய்வமே உம்முடைய திருச்சமூகம்
34
இப்போதும் எப்போதும்
35
இடுக்கமான் வாசல் வழியே
36
இதயங்கள் மகிழட்டும்
37
இந்தியா இயேசுவுக்கு சொந்தமாகனும்
38
இம்மட்டும் கைவிடா தேவன்
39
இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் என்று
40
இயேசுகிறிஸ்து என் ஜீவன்
41
இயேசு கூட வருவார்
42
இயேசு சுமந்து கொண்டாரே
43
இயேசு என்னோடு
44
இயேசு நம் பிணிகளை
45
இயேசு பாதம் எனக்குப் போதும்
46
இயேசு போதுமே எனக்கு போதுமே
47
இயேசு நீங்க இருக்கையிலே
48
இயேசு ராஜா உம் இதயத் துடிப்பை
49
இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்
50
இயேசு ராஜா ஏழை என் உள்ளம்
51
இயேசுவாலே பிடிக்கப்பட்டவன்
52
இயேசுவின் கரங்களை
53
இயேசுவின் நாமம் இன்ப நாமம்
54
இயேசுவின் பின்னால் நான்
55
இயேசுவின் பிள்ளைகள் நாங்கள்
56
இயேசுவே என் தெய்வமே
57
இயேசுவை நோக்கி பார்த்திடுவோம்
58
இரத்தக் கோட்டைக்குள்ளே
59
இரத்தம் ஜெயம்
60
இராஜா உம் மாளிகையில்
61
இறந்தோரை வாழவைக்கும்
62
இன்று முதல் நான் உன்னை
63
இடைவிடா நன்றி
64
இஸ்ரவேலே உன்னை
65
உகந்த காணிக்கையாய்
66
உங்க ஊழியம் நான் ஏன்
67
உங்கள் துக்கம் சந்தோஸமாய்
68
உதவி வரும் கன்மலை
69
உந்தன் நாமத்தில் எல்லாம்
70
உந்தன் வல்லமையால்
71
உந்தன் ஆவி எந்தன் உள்ளம்
72
உந்தன் நாமம் மகிமை பெற
73
உமக்காகத்தானே
74
உமக்கு மகிமை தருகிறோம்
75
உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய
76
உம் சமூகமே என் பாக்கியமே
77
உம் நாமம் உயரணுமே
78
உம் நாமம் பாடணுமே
79
உம் பீடத்தை சுற்றி